აღვწერეთ

იოსი ტალ-განი
ისრაელის ფესტივალებისა და თეატრების მრჩეველი იერუსალიმი, ისრაელი
როჯერ მაკკენი
თეატრალური ექსპერტი | ართმენეჯმენტის ექსპერტი, დიდი ბრიტანეთი
დავით ბუხრიკიძე
თეატრის კრიტიკოსი, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვებ-გამოცემა „პუბლიკას“ კულტურის განყოფილების რედაქტორი.
ზაზა ფურცელაძე
დირექტორი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში - ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში
გიორგი მაისურაძე
ფილოსოფიის დოქტორი, სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი
© 2024 All Rights Reserved