ანდრია ბასილაია

პოზიცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
განათლება და კვალიფიკაცია

2003 - ნიუ-იორკი, აშშ. წმინდა ლაურენსის უნივერსიტეტი, ეკონომიკა/პოლიტოლოგია

1995-1999 - ვესტთაუნი, აშშ, ვესტთაუნის სკოლასამსახურეობრივი საქმიანობა

2020-2021 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

2020 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ხელმძღვანელი

2017-2020 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი

2014-2017 - სს გეს “საქრუსენერგო”, ფინანსური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

2010-2011 - შპს „ბრავო რექორდსი“, გენერალური დირექტორი

2008-2010 - შპს „გეოინკორი“, ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი

2006-2008 - შპს „მულტიპლექს სოლუშენი“, ფინანსური/გენერალური დირექტორი

2004-2006 - საქართველოს ეროვნული ბანკი, უფროსი ეკონომისტი, ფულად საკრედიტო განყოფილებაგამოცდილება:

2003 - დღემდე - ეროვნული წარჩინების საზოგადოება, Phi Beta Kappa,

1999 – 2003 - 1856 Achievement Scholarship, დამსახურების სტიპენდია

2002 - დღემდე - პოლიტიკურ მეცნიერებათა საზოგადოება, Pi Sigma Alpha

2002-დღემდე - საერთაშორისო ეკონომიკის წარჩინების საზოგადოება, Omicron Delta Epsilon
© 2024 All Rights Reserved