13 ოქტომბერი - "ავტობიოგრაფია ენის ბარიერებით " შეხვედრა რეჟისორ ნინო ხარატიშვილთან და მსახიობებთან

13 ოქტომბერი - "ავტობიოგრაფია ენის ბარიერებით " შეხვედრა რეჟისორ ნინო ხარატიშვილთან და მსახიობებთან

ადგილი: სამეფო უბნის თეატრი

24 სექტემბერი - პარტნიორობით მუშაობა

24 სექტემბერი - პარტნიორობით მუშაობა

ადგილმდებარეობა: მარჯანიშვილის თეატრი, მუზეუმი

1 ოქტომბერი - "თეატრალური იმერსია" შეხვედრა რეჟისორ ლუკაშ ტვარკოვსკისთან და მსახიობებთან

1 ოქტომბერი - "თეატრალური იმერსია" შეხვედრა რეჟისორ ლუკაშ ტვარკოვსკისთან და მსახიობებთან

ადგილი: თეატრი სახელოსნო 42 (Coca Cola-ს ყოფილი ქარხანა)

17 ოქტომბერი - "ამბის თხრობის პასუხისმგებლობა"  შეხვედრა მსახიობებთან

17 ოქტომბერი - "ამბის თხრობის პასუხისმგებლობა" შეხვედრა მსახიობებთან

ადგილი: მარჯანიშვილის თეატრი, დიდი სცენა

23 სექტემბერი - მზაობა საერთაშორისო პროექტებისთვის

23 სექტემბერი - მზაობა საერთაშორისო პროექტებისთვის

ადგილმდებარეობა: მარჯანიშვილის თეატრი, მუზეუმი

14,15,16 ოქტომბერი - გამორჩეული პერსონაჟების შექმნის ხელოვნება

14,15,16 ოქტომბერი - გამორჩეული პერსონაჟების შექმნის ხელოვნება

ადგილდებარეობა: თეატრი სახელოსნო 42 (Coca Cola-ს ყოფილი ქარხანა)

© 2024 All Rights Reserved