როჯერ მაკკენი

პოზიცია: თეატრალური ექსპერტი | ართმენეჯმენტის ექსპერტი, დიდი ბრიტანეთი
არის გაერთიანებული სამეფოს ორგანიზაცია „NFA საერთაშორისო ხელოვნებისა და კულტურის“-ის დირექტორი, რომელიც უზრუნველყოფს სამთავრობო უწყებების საკონსულტაციო მომსახურებას, სახელოვნებო ორგანოებს და კომპანიებს აწვდის უნარების გასაძლიერებელ პროგრამებს ხელოვნების მენეჯერებისთვის და პროდიუსერებისთვის.
მუშაობს საერთაშორისო პროექტების განვითარებაზე თეატრში.

მან თავისი პროფესიული ცხოვრება დაიწყო თეატრის ადმინისტრაციაში, სანამ დააარსებდა ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან სახელოვნებო საკონსულტაციო კომპანია McCann Matthews Millman-ს.
როგორც თეატრის პროდიუსერი, მისი პროექტები მოიცავდა სამ კოპროდუქციას, დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს თეატრებს შორის, ბრიტანეთის გასტროლს ინდური კომპანიისთვის და ლონდონის შოუქეისის სეზონებს სლოვაკეთისა და თათრეთის მთავრობებისთვის.
მისი საერთაშორისო საქმიანობა მოიცავდა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას, აზიასა და ახლო აღმოსავლეთს.
© 2024 All Rights Reserved