სიკვდილის როკვა

26-27.09.2022

ჯამბაზების სახლები

27-28.09.2022

ლებენსრაუმი

4-5.10.2022

ქალი ვარ, გესმის ჩემი ?/ من یه زنم ، صدامو میشنوین ؟

7.09.2022

წყვეტილი ფიგურები

9-10.10.2022

სპექტაკლები

© 2022 All Rights Reserved