სხვა პროექტები

11.07.2019

თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი და ბრიტანეთის საბჭო აცხადებს მიღებას წარმოდგენაში მონაწილობის მისაღებად!

27.09.2017

ვორქშოფი:დოკუმენტური თეატრი

27.09.2017

ვორქშოფი:მეხსიერების ხელოვნება

24.09.2017

ვორქშოფი:მოქალაქეების და არტისტების დაკავშირება თეატრების საერთაშორისო თანამშრომლობა