სხვა პროექტები

27.09.2017

ვორქშოფი:დოკუმენტური თეატრი
 

27.09.2017

ვორქშოფი:მეხსიერების ხელოვნება
 

24.09.2017

ვორქშოფი:მოქალაქეების და არტისტების დაკავშირება
თეატრების საერთაშორისო თანამშრომლობა