სხვა პროექტები

27.09.2017

ვორქშოფი:დოკუმენტური თეატრი

27.09.2017

ვორქშოფი:მეხსიერების ხელოვნება

24.09.2017

ვორქშოფი:მოქალაქეების და არტისტების დაკავშირება თეატრების საერთაშორისო თანამშრომლობა