პრესა

11.11.2016

რეალობის ნატიფი გრძნობით, ანუ თეატრალური ამბავი...

10.11.2016

კომიქსების ზედაპირი და მითების სიღრმე თეატრში

10.11.2016

დავინახოთ ადამიანი კედლებს მიღმა

10.11.2016

გაჭენებულ ცხენებზე, მცირე როკსა და მარდ გოგოენებზე

დავით ბუხრიკიძე

10.11.2016

წყალწვის ძალა