პრეს-რელიზები

07.09.2016

6 ოქტომბერი- ტროელი ქალები, იაპონია

06.09.2016

3 ოქტომბერი - მეფე ჯონი, სომხეთი

05.09.2016

1 ოქტომბერი- მარია ბრაუნის ქორწინება, გერმანია

05.09.2016

1, 2, 3 ოქტომბერი -მხედრებსა და გაჭენებულ ცხენებზე, ბრიტანეთი

04.09.2016

1 - 2 ოქტომბერი, რუსი რადევუზე, რუსეთი