პრესა

13.10.2017

Tbilisi International Festival of Theatre
Deutschland Radio .

Christoph Leibold Report

12.10.2017

სიკვდილზე უფრო მძიმე სიცოცხლის გაგრძელებაა - დედ ცენტრის „ჩეხოვის პირველი პიესა“
 

12.10.2017

იგივე, როგორც ყოველთვის...
გაი ფოგესის „თამაშის დასასრული“
 

12.10.2017

პრუსტ-ვარლიკოვსკისეული „სამყაროს დასასრული“
 

11.11.2016

„რეალობის ნატიფი გრძნობით“, ანუ თეატრალური ამბავი...