პარტნიორები

ფესტივალის ინიციატორი და მასპინძელი

 

ფესტივალის მხარდამჭერი

 


 

 

        განსაკუთრებული მადლობა

        JTI-ს მხარდაჭერისთვის

 

 

ოფიციალური მასპინძელი

 

          


 

ჩვენს გვერდით დაარსების დღიდან

 

                                             
 

 

პარტნიორი

 

    

 

პროექტის პარტნიორი

 
 
  

 

საინფორმაციო მხარდაჭერა

    
 
   

 

ფესტივალის კლუბი

 


ინტერნეტ პარტნიორი