პარტნიორები

ფესტივალის ინიციატორი და მასპინძელი

 

ფესტივალის მხარდამჭერი

 


 

 

        განსაკუთრებული მადლობა

        JTI-ს მხარდაჭერისთვის

 

 

ოფიციალური მასპინძელი

 

          


 

ჩვენს გვერდით დაარსების დღიდან

 

                                             
 

 

პარტნიორი

 


 

პროექტის პარტნიორი

 
 

 

საინფორმაციო მხარდაჭერა

 

 

ფესტივალის კლუბი